DLP: het nu van veiligheidskundigen op de werkvloer

DLP

Wil je de risico’s van werkzaamheden op een verontreinigde grond zoveel mogelijk verminderen? Dan kun je ervoor kiezen om te werken met een DLP-er. DLP staat voor Deskundig Leidinggevende Projecten. Het is altijd aan te raden om een DLP-er in te huren om aanwezig te zijn bij werkzaamheden op een verontreinigde grond of een werkplaats met  verontreinigd grondwater. Een DLP is breed inzetbaar en heeft een duidelijk takenpakket. 

DLP

De inzet van DLP binnen jouw bedrijf

Wat doet een DLP-er binnen een bedrijf? Een veiligheidskundige van G4S Safety Solutions heeft een DLP opleiding gevolgd en is dus getraind in het uitvoeren van een grote verscheidenheid aan taken. Onder andere is de DLP-er verantwoordelijk voor het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan. Verder schrijft de DLP-er een plan van aanpak voor de ontwerp- en uitvoeringsfase. Ook de veiligheidsklasse wordt door de DLP-er vastgesteld. Verder inventariseert de DLP-er de risico’s en worden werksituaties en procesveiligheid beoordeeld. 

DLP

Ook is de DLP-er verantwoordelijk voor het doorvoeren van de maatregelen om de veiligheid op de werkplaats te bevorderen. Iedere DLP-er heeft de juiste kennis om een veilige werkplek te creëren rondom sanering van een verontreinigde grond, waterbodem of baggerspecie. Een DLP-er is niet alleen thuis in veiligheid, maar ook gezondheid en arbeidshygiëne. Je kunt als bedrijf dus zeker baat hebben bij het aanstellen van een DLP-er. Je zorgt niet alleen voor meer veiligheid, maar je bent ook zeker van de juiste kennis, adviezen en maatregelen. Het is dus een slimme zet voor jouw bedrijf.